.

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 13

Red. Tadeusz Dubicki

39,00 zł
31,20 zł Zniżka 20%
Brutto
Quantity:

Zagadnienie funkcjonowania wywiadu Wojska Polskiego (Oddział II w latach 1918–1945 kolejno: Sztabu Generalnego, Sztabu Głównego, Sztabu Naczelnego Wodza, Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza) stanowi już od kilku dziesiątków lat przedmiot badań polskich historyków. Mimo ukazania się szeregu cennych publikacji, nadal pozostaje duże pole dla badań nad tematami dotąd niepodjętymi lub wymagającymi poczynienia istotnych korekt w dotychczasowych ustaleniach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt powolnego ujawniania materiałów "wywiadowczej" proweniencji, a więc tzw. "wrażliwych" i "zastrzeżonych" z różnych zresztą powodów, często politycznych. Stopniowe ujawnianie zawartości archiwów krajowych, co dotyczy np. zbiorów dostępnych obecnie w CAW (poprzednio przechowywanych w MSW, a także tych pochodzących z archiwów rosyjskich), a ostatnio również z IPN (Centrala i Oddziały) pozwala na dalsze prowadzenie badań znacznie pogłębionych i dotyczących różnych aspektów działalności polskiej "dwójki". Zamiarem niniejszej publikacji, która stanowi zbiór artykułów autorstwa badaczy wywodzących się z kilku ośrodków akademickich, archiwistów, pracowników IPN, Straży Granicznej, jest przybliżenie czytelnikowi tej tematyki z uwzględnieniem rezultatów ich najnowszych badań.

Opis

Ilość stron
280
ISBN
978-83-7565-848-4
Rodzaj oprawy
Broszura
Format
B5 (176x250mm)

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

spis wywiad t. 13

Pliki do pobrania (31.79KB)

Zobacz także

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP - tom I
-20%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 2
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 3
-20%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 4
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 4
-20%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 6
-20%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 6
-20%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 8
-20%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 8
-20%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 10
-20%
Wywiad i kontrwywiad...
-20%
Wywiad i kontrwywiad...
-20%