.

Aktywne filtry

Między dwoma wrogami, Studia i publicystyka
-10%
BIBLIOGRAFIA ZWARTYCH I ULOTNYCH DRUKÓW KONSPIRACYJNYCH WYDANYCH NA ZIEMIACH POLSKICH POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ W LATACH 1939-1945
Biblioteki naukowe w generalnym gubernatorstwie w latach 1939-1945...
-10%
Działalność Sióstr od Aniołów w Polsce w latach 1945-1980
-10%
Działania MSW wokół olimpijskich zmagań Moskwa'80
-10%
Emigracja wobec Października
-10%
Emigranci na celowniku. Władze Polski Ludowej wobec wychodźstwa
-10%
Generał Anders w latach 1892-1942
-10%
Generał Wilk. Aleksander Krzyżanowski - komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK
-10%
Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła
-10%
25,20 zł 28,00 zł
Główny zarząd informacji wobec oflagowców 1949-1955
-10%
Jak przeżyć kapitalizm
-10%
-10%
40,50 zł 45,00 zł

Tom zawiera wybrane artykuły naukowe i popularnonaukowe
oraz wywiady profesora Wieczorkiewicza, rozproszone w wielu
różnych źródłach, mówiące m.in. o sytuacji państwa polskiego
na arenie międzynarodowej w XX wieku – aż do roku 2008 – oraz o
ciekawych sprawach wewnętrznych z lat PRL i współczesnych.
Położenie geograficzne Polski i sytuacja polityczna w Europie w
przededniu II wojny światowej i już po jej wybuchu stanowiły
nie lada wyzwanie dla polskich polityków i dyplomatów. Wyzwanie,
któremu w dużej mierze nie podołali. Wieczorkiewicz wskazuje ich
błędy oraz tragiczne następstwa niekiedy pochopnych decyzji,
przedstawia prawdziwe oblicza aliantów i ich rzeczywiste cele,
siłę oraz metody działania Hitlera i Stalina.

40,00 zł

Praca ta jest rezultatem wieloletnich badań i poszukiwań profesora Chojnackiego tak w zbiorach prywatnych, jak i w publicznych w kraju i za granicą oraz w niedostępnych przez lata zasobach bibliotek i archiwów podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.  Ułatwieniem dla Czytelnika korzystającego z bibliografii są informacje, w jakich  zbiorach dana pozycja jest obecnie przechowywana. Większość trudno dostępnych wydawnictw konspiracyjnych została staraniem Władysława Chojnackiego i Biblioteki Narodowej zmikrofilmowana i jest obecnie udostępniana w zbiorach mikrofilmów tejże narodowej książnicy.

-10%
40,50 zł 45,00 zł
 
Wybór i opracowanie Andrzej Mężyński przy współpracy Hanny Łaskarzewskiej
-10%
21,60 zł 24,00 zł

Ilona Lewandowska

-10%
18,00 zł 20,00 zł

Artur Cegiełka

-10%
31,50 zł 35,00 zł

Paweł Ziętara

-10%
31,50 zł 35,00 zł

Krzysztof Tarka

-10%
36,00 zł 40,00 zł

Zbigniew S. Siemaszko

-10%
22,50 zł 25,00 zł

Krzysztof Tarka

-10%
25,20 zł 28,00 zł

Anna Pawełczyńska

-10%
19,80 zł 22,00 zł

Agnieszka Pietrzak

-10%
31,50 zł 35,00 zł

Bohdan Górski