.

.

O nas

Wydawnictwo zostało założone przez Marię i Marka Jastrzębskich w 1996 roku. Od tego czasu z logo LTW ukazało się ponad 450 książek, a wśród nich wszystkie dzieła Sergiusza Piaseckiego, pierwsze pełne wydanie Kronik Tygodniowych 1927–1939 Antoniego Słonimskiego oraz utwory Mariana Hemara, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego, Floriana Czarnyszewicza i wielu innych, a także książki naukowe i popularnonaukowe autorstwa m.in. prof. Pawła Wieczorkiewicza. Jako pierwsze po roku 1939 Wydawnictwo LTW dokonało reprintu wszystkich czternastu tomów „Cudów Polski” – serii, która okazała się wielkim sukcesem edytorskim dwudziestolecia międzywojennego, a w czasach PRL zniknęła z bibliotek. Oferta wydawnicza obejmuje więc głównie literaturę piękną, w tym – obok dzieł najnowszych – także książki niesłusznie zapomniane bądź celowo skazane w latach powojennych na banicję, wspomnienia ludzi istotnych dla polskiej kultury i niepodległości oraz ciekawe opracowania dotyczące najnowszej historii Polski.

Przez lata swej działalności wydawnictwo nawiązało współpracę z licznymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, która zaowocowała książkami wydanymi wspólnie z Instytutem Książki, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Polską Fundacją Kulturalną w Londynie, londyńską Katolicką Oficyną Wydawniczą „Veritas” (która ma w swojej ofercie niektóre książki LTW), Instytutem Józefa Piłsudskiego w Polsce, Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio także z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (seria „W służbie Niepodległej” cieszy się popularnością w kręgach historycznych). Egzemplarze tych i innych książek wydawca chętnie przekazuje do zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie.

Wydawnictwo LTW swoje publikacje prezentuje podczas wielu prestiżowych wydarzeń rynku książkowego: Krajowych Targów Książki w Warszawie, Targów Książki w Krakowie, Targów Książki w Katowicach, Wrocławskich Promocji Dobrych Książek, Targów Książki Katolickiej w Warszawie oraz Targów Akademickich odbywających się na Politechnice Warszawskiej, a od niedawna również podczas corocznego Salonu Ciekawej Książki w Łodzi. Wzięło udział we wszystkich edycjach Targów Książki Historycznej (wcześniej jako przedstawicielstwo Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie).

Wszystkie aktualności dotyczące uczestnictwa w imprezach książkowych, organizowanych przez wydawnictwo konkursów oraz nowości w ofercie wydawniczej znajdują się na profilu na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.pl/wydawnictwo.ltw.

Misją, którą Wydawnictwo LTW pragnie wypełniać jak najlepiej, jest wydawanie dobrych książek. Potwierdzeniem tych starań są liczne ciepłe listy i wyrazy uznania, nadsyłane przez stałych czytelników z kraju i zagranicy, oraz galeria nagród, do której ostatnio dołączyła Nagroda im. Oskara Haleckiego zdobyta w konkursie „Książka Historyczna Roku” (Nagroda Jury) za książkę Moniki Agopsowicz pt. Kresowe Pokucie i Nagroda Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na Obczyźnie za książkę Macieja Patkowskiego pt. Kryptonim „Paderewski”.