.

Wojsko Księstwa Warszawskiego: Generałowie, adiutanci, sztaby

Wojsko Księstwa Warszawskiego: Generałowie, adiutanci, sztaby

Ryszard Morawski, Andrzej Dusiewicz, Tadeusz Jeziorowski, Andrzej Nieuważny

260,00 zł
208,00 zł Zniżka 20%
Brutto
Quantity:

Jest to nowe, kompleksowe opracowanie tematu zwierzchnictwa nad armią Księstwa Warszawskiego, oparte m.in. na nie wykorzystywanych dotychczas krajowych i zagranicznych źródłach archiwalnych. Książka zawiera kompleksowy opis zagadnień takich jak zmiany w strukturze zarządzania armią, urzędników KW związanych z wojskiem, ale również np. służby zdrowia i duszpasterzy posługujący tamtejszym formacjom wojska. W tekście znalazły się również schematy organizacyjne naczelnych urzędów wojskowych oraz pułków piechoty i kawalerii. Osobny nowatorski rozdział został poświęcony falerystyce tamtego okresu dziejów, dotąd znany zainteresowanym w znikomym zakresie. Obok popularnych orderów – Virtuti Militari i Legii Honorowej – czytelnik dowie się o dalszych 10 orderach (i zobaczy je na kolorowych tablicach), jakie nosili na swych mundurach polscy generałowie i adiutanci tamtej epoki.

   Zamieszczone w albumie dwie tabele zawierają bliższe dane zarówno o generałach Księstwa, jak również o polskich wyższych oficerach, którzy służyli w obcych armiach (na żołdzie francuskim i włoskim).

   Nowe, kolorowe plansze autorstwa Ryszarda Morawskiego przedstawiają księcia Józefa Poniatowskiego i 28 innych generałów w różnych mundurach, jakie mieli do swej dyspozycji

wysocy rangą oficerowie w czasie trwania Księstwa Warszawskiego. Inne tablice pokazują postacie oficerów, adiutantów i urzędników zatrudnionych w sztabach oraz w Ministerium Wojny. Osiem plansz szczegółowych przybliża nam wygląd poszczególnych części ich umundurowania i wyposażenia. Pozostałych kilkanaście tablic szczegółowych dotyczy orderów i sprzętu medycznego. Także ten tom został opracowany graficznie przez malarza Ryszarda Morawskiego. Jego autorstwa są również inicjały. Natomiast rysunki na końcu rozdziałów oraz wyklejkę rysował Andrzej Rekść-Raubo.

     Osoby interesujące się tą tematyką pamiętają zapewne wydane w 1996 r pierwsze opracowanie tego tematu zilustrowane przez Ryszarda Morawskiego Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby. Tom ten zawierał 42 kolorowe tablice i 179 stron druku. Obecnie proponowane przez nas opracowanie to 96 kolorowych nowych plansz tego malarza oraz zupełnie nowy tekst (objętość książki – 328 stron) trzech znakomitych autorów: Andrzeja Dusiewicza, Tadeusza Jeziorowskiego i zmarłego w czasie pracy nad zbieraniem materiału Andrzeja Nieuważnego.

     Wykorzystanie nowych źródeł, uwzględnienie dotąd nie poruszanej tematyki, systematyzacja wiedzy w postaci schematów i powiększonych tabel rozróżniających generałów na tych, którzy byli na żołdzie Księstwa Warszawskiego i tych, którzy mianowani byli i służyli w obcych armiach, to atuty naszej publikacji, która porządkuje informacje i rozlicza się z wcześniejszymi błędami.

Opis

Ilość stron
str. 328, tablic kolorowych 96, tabele, schematy
ISBN
978-83-61229-06-3
Wydawca
Karabela
Rodzaj oprawy
Twarda

Specyficzne kody