.

Aktywne filtry

Wynurzenie z czerwonej rzeki
-10%
Człowiek z cienia
-10%
30,60 zł 34,00 zł
Księga peczarska
-10%
44,91 zł 49,90 zł
Koncert – opowiadanie cichociemnego
-10%
Gizela Chmielewska
-10%
44,91 zł 49,90 zł
Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Tom III
-10%
Listy do siostry 1896–1933
-10%
Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Tom IV
-10%
Niemiecki „Zły sąsiad” z perspektywy historycznej
-10%
Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 tom I
-10%
Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 tom II
-10%
Dzienniki z Powstania...
-25%
-10%
29,70 zł 33,00 zł

Mariusz Solecki

-10%
30,60 zł 34,00 zł

Tadeusz Dubicki

Marian Miszalski

-10%
44,91 zł 49,90 zł

Franciszek Potocki, Konstanty Potocki

-10%
9,00 zł 10,00 zł

Marek Celt (Tadeusz Chciuk)

-10%
44,91 zł 49,90 zł

Gizela Chmielewska

-10%
35,10 zł 39,00 zł

Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz

-10%
61,20 zł 68,00 zł

Zofia Moraczewska

-10%
35,10 zł 39,00 zł

Niniejszy tom jest kontynuacją trzech poprzednich z lat 2009, 2011 i 2018. Przedstawia sylwetki oficerów wywiadu polskiego służących w latach 1939–1945 w PSZ na Zachodzie. Biogramy zawierają w miarę możności pełny ich życiorys, a więc przynosi informacje odnoszące się do wątków życiorysu także spoza ich służby wywiadowczej (dane rodzinne, wykształcenie, służba w WP, losy powojenne). Opracowanie oparte zostało przede wszystkim na materiałach archiwalnych znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej w Londynie, Rossijskim Gosudarstwiennym Wojennym Archiwie w Moskwie.

-10%
33,30 zł 37,00 zł

Grzegorz Łukomski

Relacje polsko-niemieckie nigdy w przeszłości obu narodów i państw nie należały do łatwych, a w latach 1939–1945 zyskały wymiar tragiczny. Genezę owej tragedii ukazano piórem historyka doświadczonego i wnikliwego. Zwraca uwagę rozległa perspektywa historyczna, poczynając od rozbiorów Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku i późniejszych ich implikacji. Na stosunki polsko-niemieckie długi cień rzucała od tego czasu współpraca niemiecko-rosyjska, a w XX wieku niemiecko-sowiecka. Niemcy traktowały alians z Rosją zawsze jako niezwykle wprost użyteczny czynnik swoich ambicji politycznych.

-10%
35,10 zł 39,00 zł

praca zbiorowa

-10%
35,10 zł 39,00 zł

praca zbiorowa

-25%
21,75 zł 29,00 zł

Leopold Żuczkowski
Maria Dąbrowska
Karol Irzykowski
Stefania Podhorska-Okołów
Maria Rodziewiczówna
Eugeniusz Szermentowski
Larysa Zajączkowska-Mitznerowa

Dzienniki z Powstania Warszawskiego są zbiorem zapisków z Powstania pióra siedmiorga pisarzy. Intencją tego opracowania jest poszerzenie wiedzy o wydarzeniach militarnych tamtych czasów. Przywołani w nim autorzy w obliczu Powstania chcieli przede wszystkim przetrwać. Dlatego w ich zapiskach niewiele jest heroizmu dziewcząt i chłopców, którzy tak ofiarnie walczyli i może nazbyt lekkomyślnie ginęli. Wzniosłość i tragedia Powstania zostały tu pokazane inaczej, poprzez pryzmat jednostkowych losów i osobistych tragedii.