.

Aktywne filtry

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 6
-10%
Zajrzeć do mózgu Lenina
-10%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 6
-10%
Sprzedawczyk
-10%
29,70 zł 33,00 zł
Człowiek z cienia
-10%
30,60 zł 34,00 zł
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 8
-10%
Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów
-10%
Zdrajca
-10%
30,60 zł 34,00 zł
Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Tom III
-10%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 8
-10%
Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Tom IV
-10%
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Tom 10
-10%
-10%
32,40 zł 36,00 zł

redakcja: Tadeusz Dubicki

-10%
49,50 zł 55,00 zł

Konrad Paduszek

-10%
35,91 zł 39,90 zł

redakcja: Tadeusz Dubicki

-10%
29,70 zł 33,00 zł

Witold J. Ławrynowicz

-10%
30,60 zł 34,00 zł

Tadeusz Dubicki

Marian Miszalski

-10%
31,50 zł 35,00 zł

redakcja: Tadeusz Dubicki

-10%
31,50 zł 35,00 zł

Krzysztof Tarka

-10%
30,60 zł 34,00 zł

Karol Czerski vel Karl Bauman po ostatnich przeżyciach na pograniczu polsko-sowieckim (opisanych w książce Sprzedawczyk) tymczasowo osiadł z żoną Anną w Pradze. Nie dane mu było jednak długo odpoczywać, bowiem kontakt z nim nawiązuje oficer francuskiego wywiadu Alain Godard. Chce wynająć Czerskiego do pracy szpiegowskiej. Ma on udać się do Istambułu, gdzie odbędzie się tajna konferencja w sprawie handlu bronią między przedstawicielami Niemiec i Rosji Sowieckiej. Francuzi dowiedzieli się bowiem, że Rzesza weszła w posiadanie nowoczesnego brytyjskiego czołgu, który otrzymali najpewniej od Sowietów, a na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego nie wolno im się zbroić.-10%
35,10 zł 39,00 zł

Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz

-10%
35,10 zł 39,00 zł

redakcja: Tadeusz Dubicki

-10%
35,10 zł 39,00 zł

Niniejszy tom jest kontynuacją trzech poprzednich z lat 2009, 2011 i 2018. Przedstawia sylwetki oficerów wywiadu polskiego służących w latach 1939–1945 w PSZ na Zachodzie. Biogramy zawierają w miarę możności pełny ich życiorys, a więc przynosi informacje odnoszące się do wątków życiorysu także spoza ich służby wywiadowczej (dane rodzinne, wykształcenie, służba w WP, losy powojenne). Opracowanie oparte zostało przede wszystkim na materiałach archiwalnych znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej w Londynie, Rossijskim Gosudarstwiennym Wojennym Archiwie w Moskwie.

-10%
35,10 zł 39,00 zł

Zagadnienie funkcjonowania wywiadu Wojska Polskiego (Oddział II w latach 1918–1945 kolejno: Sztabu Generalnego, Sztabu Głównego, Sztabu Naczelnego Wodza, Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza) stanowi już od kilku dziesiątków lat przedmiot badań polskich historyków. Mimo ukazania się szeregu cennych publikacji, nadal pozostaje duże pole dla badań nad tematami dotąd niepodjętymi lub wymagającymi poczynienia istotnych korekt w dotychczasowych ustaleniach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt powolnego ujawniania materiałów "wywiadowczej" proweniencji, a więc tzw. "wrażliwych" i "zastrzeżonych" z różnych zresztą powodów, często politycznych.